208.00
AnSerua安视彩 蓝莓果酱 年抛自然直径日常美瞳 深蓝色
全场包邮
免费售后
会员积分
选择 规格、度数
  • 产品详情
  • 产品参数
  • 产品评论

消费提醒: 请仔细阅读产品说明书、禁忌内容、注意事项等内容或在医务人员指导下购买和使用,将产品置于儿童无法触及位置。Fg4XkMFwQNjPlFxIWVqRt_hqd7h-.jpg

a1598024116768_0382.jpga1598498224210_3264.jpga1598498224946_7244.jpga1598498225686_1638.jpga1598598070154_6287.jpga1598598070742_7148.jpga1598598071221_2742.jpga1598938334942_2241.jpga1598938335743_8332.jpga1598938336631_8226.jpga1599204144914_0226.jpga1599204145484_8568.jpga1599204145977_8057.jpga1599544839781_7688.jpga1599544840615_3640.jpga1599544841899_1440.jpga1600072540032_6108.jpga1600072540787_8244.jpga1600072541630_8245.jpga1602488795218_5774.jpga1602488795751_3170.jpga1602488796103_4418.jpga1603094966702_3101.jpga1603094967343_3753.jpga1603094967894_5146.jpga1603800790203_8844.jpga1603800790847_8805.jpga1603800792175_2106.jpga1603800792593_6472.jpga1604484145745_7677.jpga1604484146670_5131.jpga1604484147591_0860.jpga1604814419156_0655.jpga1604814419566_7543.jpga1604814419912_2247.jpga1614181327351_4220.jpga1614181328352_5615.jpga1614181328568_1273.jpga1611039732861_5324.jpga1621671159642_3144.jpga1621671160246_0035.jpga1616985941672_6832.jpga1616985942048_0317.jpga1616985942188_1737.jpg

价格
208.00
品牌
AnSerua安视彩
颜色
蓝色
着色直径
13.6mm
实际直径
14.0mm
含水量
38%
基弧
8.6
佩戴周期
年抛
主要材质
HEMA含硅水
注册号
国械注进20153221311
原产地
韩国
赠品
每2片赠送伴侣盒1个
物流说明
24小时内 安徽发货 圆通快递
售后时长
签收当日起7日内
库存
2400